Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş (DJC MM) este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii.

Atribuţiile DJC Maramureş

Conform HG nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, DJC Maramureş are următoarele atribuţii principale:

 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
 • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
 • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • solicită şi primeşte, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilorla Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii.

Organigrama DJC Maramureş:

 • Director executiv: ist.dr. Aura Pintea, delegare atributii Ordin MC 329 din 10.05.2024
 • Monumente istorice si arheologie:  ing. Simona SAVU
 • Patrimoniu Cultural Național Mobil și Imaterial: Andrei NĂSUI;
 • Cultură, Management, Resurse umane: Loredana ROMAN, Sanda MAXIM;
 • Financiar, contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții: ec. Noemi SZEG;