Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Maramureş (DJCPN MM) este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 

Atribuţiile DJCPN Maramureş

Conform HG nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, DJCPN Maramureş are următoarele atribuţii principale:

 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
 • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
 • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • solicită şi primeşte, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilorla Fondul CulturalNaţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit legii.

 

Organigrama DJCPN Maramureş:

 • Director executiv: dr. Ioan MARCHIŞ
 • Patrimoniu Cultural Imobil: ing. Ana MOJOLIC, drd. Aura PINTEA, Gabriela LIPOVEANU;
 • Patrimoniu Cultural Mobil: Robert STREBELI;
 • Programe culturale, Arheologie: Florin Vasile POP;
 • Financiar – contabilitate, administrativ: ec. Noemi SZEG, Sanda MAXIM;