În anul 1999, un număr de opt biserici, capodopere ale arhitecturii de lemn din Maramureş, au fost înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (COD 904), reprezentând simbolic sutele de monumente istorice din această categorie răspândite în toate regiunile României, fiind o remarcabilă contribuţie românească la tezaurul cultural al umanităţii.

Ele au fost, de asemenea, alese cu intenţia de a scoate la iveală principalele caracteristici ale bisericilor de lemn din această regiune: şase dintre ele definesc biserica maramureşeană clasică, una (cea de la Rogoz), reprezintă bisericile de tip nord transilvan şi una (cea de la Plopiş), tranziţia între cele două. Toate, fără excepţie, reprezintă monumente de valoare excepţională.

● Bârsana – Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”

● Budeşti – Biserica de lemn „Sf. Nicolae”

● Deseşti – Biserica de lemn „Sf. Paraschiva”

● Ieud Deal – Biserica de lemn „Naşterea Fecioarei”

● Plopiş –  Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli”

● Poienile Izei – Biserica de lemn „Sf. Paraschiva”

● Rogoz – Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli”

● Şurdeşti – Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli”