Biserica de lemn ,,Sfinţii Arhangheli” din Şurdeşti


Construită în 1766 de meşterul constructor Macarie, biserica de lemn sfinţii Arhangheli din Surdeşti este exemplul cel mai sudic de biserică tipică pentru Maramureş, cu acoperiş dublu. Clopotniţa măsoară 54 m înălţime, de trei ori mai mult decât lungimea edificiului. Structura denotă prezenţa aici a unor meşteri constructori ingenioşi.


Natura a fost deosebit de generoasă cu locuitorii satului Şurdeşti. Înconjurat de munţi înalţă care protejează regiunea de deal acoperită de livezi şi păşuni, satul se bucură de un peisaj minunat care nu a fost depăşit decât de genialitatea bisericii de lemn Sfinţii Arhangheli, de data aceasta meşterul tâmplar (dulgher) Macarie. Biserica de lemn este înconjurată de unul dintre cimitirele satului, este accesibilă din două direcţii; din partea de sud, mai puţin practică şi prin partea de nord-vest unde se găseşte casa parohială.

Planul bisericii este compus din portic, pronaos, naos şi altar; nucleul original este reprezentat de pronaos şi de naosul care formează corpul principal aproape rectangular (puţin mai strâmt la est şi altarul desprins, poligonal. Pictura altarului este opera pictorului Ştefan din anul 1783.

* Informaţii preluate de pe http://www.cimec.ro/Monumente/unesco/UNESCOro/fastvers.htm