Partimoniul Cultural Imobil


Patrimoniu UNESCO


Avize şi autorizaţii


 


 

Definiţii şi noţiuni introductive : Monument, Ansamblu, Sit. Grupe şi Categorii

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran sau subacvatic:

a) monument – construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

b) ansamblu – grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

c) sit – teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.

Structura LMI 2010 pentru judeţul Maramureş

Monumentele istorice se clasează astfel:

  • în grupa A – monumentele istorice de valoare naţională şi universală;
  • în grupa B – monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

În cadrul Listei Monumentelor Istorice, obiectivele sunt structurate pe 4 categorii în funcţie de natura lor:

  • I – Arheologie;
  • II – Arhitectură;
  • III –  Monumente de for public;
  • IV –  Monumente memoriale/funerare.