Biserica de lemn „Naşterea Fecioarei” din Ieud – Deal


Biserica „Naşterea Fecioarei” din Ieud este unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din Maramureş. Este impresionantă prin amplasarea sa pe un versant pietros, pe malul pârâului Ighişor, în cimitirul satului. Planului este cel obişnuit în bisericile ortodoxe şi volumetria este tipică pentru bisericile din Maramureş cu acoperiş în două ape fără portic. Ceea ce este remarcabil pentru această biserică este spaţiul interior, cel mai elaborat poate din punct de vedere al concepţiei, al realizării tehnice, al detaliilor sculptate cărora li s-a adăugat pictura acoperind întreaga suprafaţă, operă a pictorului de fresce, Alexandru Ponehalschi (1782).


În contextul bisericilor de lemn, Biserica Ieud-Deal se face remarcată prin spaţiul interior în mod minuţios elaborat. Scara de acces în turn, monoxilă (tăiată dintr-o singură bogată de lemn) contribuie la configurarea unui ansamblu autentic, arhaic şi rafinat în acelaşi timp.
Spre deosebire de alte monumente, acest ansamblu cuprinde o clopotniţă de lemn plasată într-unul din colţurile cimitirului; Drumul crucii, format dintr-o serie de 14 mici construcţii de zidărie care adăpostesc tablourile staţionărilor pe muntele Golgotha (realizată la începutul secolului al XX-lea şi împrejmuirea cu zidărie de piatră.

Biserica din lemn din Ieud-Deal are un soclu de piatră joasă, pe care se ridică, după sistemul Blockbau, pereţii alcătuiţi din grinzi groase de brad, de formă paralelipipedică. Planul se compune din pronaos, naos şi altar; pronaosul şi naosul formează corpul principal al bisericii, la care se adaugă, la est, altarul decroşat, poligonal.
Pictura interioară a fost realizată de Alexandru Ponehalschi, în 1782, probabil. În naos, tema principală este Judecata de Apoi, care se desfăşoară pe peretele de apus. Pe bolta naosului este reprezentat „Cel-Vechi-de Zile”, purtând pe piept Sfântul Duh sub formă de porumbel. Pe peretele lateral al bolţii, într-un registru continuu de la sud la nord, sunt reprezentate scene din Vechiul Testament. Alexandru Ponehalschi, autorul ansamblului pictural al Bisericii din Ieud-Deal este cel mai important reprezentant al stilului tradiţional de factură post-bizantină în pictura murală şi de icoane din Maramureş din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

* Informaţii preluate de pe http://www.cimec.ro/Monumente/unesco/UNESCOro/fastvers.htm