Situația plăților în format deschis – execuția bugetară