Concursuri

Anunț pentru Concurs de Recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesionalsuperior la Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie – 27 martie 2024

Rezultate selectie dosare concurs:

Rezultat selectie dosare concurs

REZULTAT – PROBA SCRISA la concursul de recrutare organizat in data de 26.04.2024

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Barem de corectare varianta 2

REZULTAT – PROBA INTERVIU la concursul de recrutare organizat in data de 26.04.2024

Rezultat proba interviu

REZULTAT FINAL CONCURS

Rezultat final concurs

Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexă

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexă trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în aceasta și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.