Concursuri

Rezultat proba scrisa concurs recrutare

Proces verbal final concurs recrutare

Proces-verbal-proba-scrisa-concurs-de-recrutare.pdf

 

Anunt concurs de recrutare post temporar vacant

(Document PDF) – Anunt concurs de recrutare post temporar vacant

(Document WORD) – Formular de inscriere

(Document PDF) – Model adeverinta

(Document PDF) Proces verbal selectie dosar concurs.pdf

Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexă

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexă trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în aceasta și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.