Legislaţie

Arheologie

Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional – Republicare (M.O. nr.951/24.11.2006);

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/2007 pentru aprobarea Metotologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;

Ordinul ministrului culturii nr. 2071/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România;

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar;

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional;

Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică;


Monumente istorice

Lege nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (Republicată in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 noiembrie 2006);

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice;

Ordin nr. 2237/27.04.2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;

Ordinul ministrului culturii şi cultelor 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acestuia.

Hotărârea nr. 1502/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia;


 Monumente de for public

Lege nr. 120/2006 privind monumentele de for public;