Informații de interes public

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURA MARAMUREȘ

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;

Proceduri de sistem/operaționale privind metodele de lucru și regulile de aplicat pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu;

Regulamentul de organizare al Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;

Structura organizatorică a Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;

Bugetul de venituri și cheltuieli;

Bilanțul contabil;

Programul anual al achizițiilor publice
Documente aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică:
Anunțuri sau invitații de participare

  • Condiții contractuale obligatorii
  • Formulare
  • Contracte de achiziție publică
  • Anunțuri de atribuire

Declarații de avere și declarațiile de interese ale personalului din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;

Lista personalului angajat în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;

Statul de funcții pentru Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș;

Documente din arhiva instituției;

Anunțuri/ informări privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;

Anunțuri/ informări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de promovare;

Documente privitoare la desfășurarea activității Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice:

  • Regulament de organizae și funcționare
  • Componența
  • Ordinea de zi a ședințelor
  • Documentația necesară în vederea obținerii avizului pentru intervenții asupra unor monumente istorice sau asupra unor imobile situate în ansambluri și situri istorice sau a unor imobile aflate in zona de protecție a unor monumente, ansambluri și situri istorice;
  • Avize eliberate.

Registrul specialiștilor din domeniul monumentelor;

Registrul experților și verificatorilor tehnici din domeniul monumentelor istorice;

Lista Monumentelor Istorice

Registrul arheologilor

Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Raportul anual de activitate al DJC Maramures.

 

Anexe