Istoricul instituţiei

DJCPN Maramureş şi-a desfăşurat activitatea până în 2007 în Palatul Administrativ din Baia Mare.

Prin Decretul 101 din 07/02/1990 se infiinteaza inspectoratele pentru cultura ale judetelor si municipiului Bucuresti (in locul comitetelor de cultura si educatie socialista existente anterior) ca organe locale de specialitatea ale administratiei de stat ce functioneaza in subordinea primariilor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a Ministerului Culturii.

In ianuarie 2001 prin H.G. 28 publicata in Monitorul Oficial, partea I-a, din 19 ianuarie 2001, fostele inspectorate pentru cultura se reorganizeaza ca inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii si Cultelor. Potrivit acestui act normativ, inspectoratele sunt conduse de un consilier teritorial sef, care este functionar public.

In martie 2001, prin H.G. 286 din 08/03/2001, la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti inspectoratele pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizeaza ca directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, prin comasare cu oficiile judetene pentru patrimoniul cultural national, ca servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii si Cultelor. Directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de un director, care este functionar public, potrivit legii.

Personalul inspectoratelor pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si al oficiilor judetene pentru patrimoniul cultural national este transferat la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, organizat, potrivit legii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei hotarari.

Incepand cu data de 22 februarie 2010, prin intrarea in vigoare a H.G. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, institutia primeste o noua denumire: Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Maramures. Prin acelasi act normativ sunt modificate atributiile, fiind intarit rolul de institutie a administratiei publice, cu rol de avizare, monitorizare si control, in special in domeniul patrimoniului cultural.