Anunț pentru Concurs de Recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesionalsuperior la Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie

ANUNȚ
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție
vacante în baza art. VII alin. 2 lit. (a) din OUG nr. 115/2023, și art. VII alin. (7)/XI/XII din
OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ

Documente anexate:

Anuntul complet (PDF):

Comentariile sunt închise.